Du har bestilt utskrift: ed11124000

Faktura referanse:KR20-7773890807485-7773890813349-ed11124000-1
navn:Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
adresse1:v/Alexander Abelseth
adresse2:Nedre Storgate 16
saksbehandler:ALAB
postnummer:3015
tlf:32807909
saksreferanse:20-0595/18
epost:a.abelseth@krogsveen.no
knr:602
gnr:116
bnr:2271