Du har bestilt utskrift: ed11124000

Faktura referanse:KR60-102892802-3375844343813-ed11124000-1
navn:Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
adresse1:v/Reidun Engløkk 60 325 18
adresse2:Adolph Tidemandsgate 38
saksbehandler:RE
postnummer:2000
tlf:63806975
saksreferanse:60-0325/18
epost:r.engloekk@krogsveen.no
knr:234
gnr:39
bnr:2